Dr. J.G. Carlier
051 24 66 00
dokter@dr-jg-carlier.be
Hoogleedsesteenweg 236
8800 Roeselare
Literatuur

Boek van Dr. J.G. Carlier,
Verschenen in februari 2021

Het geloof van een seksuoloog, relatietherapeut en psychotherapeut?

Het geloof van een seksuoloog, relatietherapeut en psychotherapeut?

Dokter Carlier schreef een nieuw boekje. De titel luidt: 'Het geloof van een seksuoloog, relatietherapeut en psychotherapeut?' Ja, met een vraagteken in die titel. Hij is al zijn even lang geboeid door het christelijk geloof en heeft er meningen over ontwikkeld die zeker buiten de klassieke lijntjes kleuren.

Het boekje is vanaf 23-02-2021 te koop in de betere boekhandels tegen € 18,50 maar kan ook bij de auteur worden besteld tegen € 17,50 + eventuele verzendingskosten.

Literatuur

Andere boeken van Dr. J.G. Carlier,
Verschenen in december 2018

De Dramatische Gevolgen van Seksueel Misbruik

De Dramatische Gevolgen van Seksueel Misbruik

Het boek 'De dramatische gevolgen van seksueel misbruik' geeft voor het eerst in het Nederlandse taalgebied een volledige opsomming van alle moeilijkheden waarmee de meeste ex-slachtoffers van seksueel misbruik - zeker de slachtoffers van incest - in hun verdere leven zullen kampen.
Het zijn die moeilijkheden die aantonen en verklaren waarom de door het seksuele misbruik aangerichte schade zo groot is en in vele gevallen zo groot blijft, ook nog na vele jaren.
En precies over die grootte en over die lange duur bestaat nog veel te veel onbegrip.
Dit boek is bedoeld voor ex-slachtoffers, opdat ze zichzelf - en hun worstelen met het leven - beter zouden begrijpen.
Het is bedoeld voor alle artsen, gezondheidswerkers en welzijnswerkers opdat ze hun patiënten en cliënten beter zouden kunnen invoelen en begeleiden.

Het boek is bedoeld als handleiding en houvast voor alle experten, advocaten en magistraten bij het evalueren van de grootte en de duur van de aangerichte schade.
Er is dus ook ruime aandacht voor deskundigenonderzoeken in opdracht van de rechtbank i.v.m. de schade aangebracht door het seksueel misbruik en i.v.m. eventuele arbeidsongeschiktheid als gevolg van seksueel misbruik.
Maar daarnaast is het boek zeker ook bedoeld voor het grote publiek opdat iedereen, beter dan tot nu, zou zijn geïnformeerd over de enorme schade die seksueel misbruik aanricht en over de manieren waarop die levens kan verwoesten.

Het voorwoord bij het boek is van strafpleiter meester Jef Vermassen.

De Dramatische Gevolgen van Seksueel Misbruik

MeToo en YouToo?

Het boekje 'MeToo en YouToo?' wil - zoals de ondertitel het zegt - een steunbetuiging zijn aan de MeToo beweging maar het wil er evenzeer de nodige kritische bedenkingen bij formuleren.

In het boekje wordt langer stilgestaan bij de (soorten) daders van ongeoorloofd gedrag met seksuele inslag.
Het sluit af met suggesties van de auteur die aan de MeToo beweging meer kansen op slagen moeten bieden dan ze nu eigenlijk maar heeft.

Reacties van lezers

Dokter,
Graag wil ik u bedanken voor het boek dat u geschreven hebt. Zelf ben ik een (ex)slachtoffer van seksueel misbruik in mijn jeugd. Het was geen incest maar … . Sinds … volg ik therapie als gevolg van het meervoudige opgelopen trauma. Ben er nog niet maar hoop er ooit te raken. Het is de eerste maal dat ik zo nauwkeurig beschreven zie wat de mogelijke gevolgen zijn. Niet alles is van toepassing maar jammer genoeg wel veel te veel. Ik denk dat uw boek kan zorgen voor meer begrip waardoor ik en mede-slachtoffers zich wat minder freak zullen voelen.
Bedankt daarvoor.

Reactie op - "De dramatische gevolgen van seksueel misbruik"
(anoniem)

Alvast bedankt voor de tijd en de energie die u in het boek hebt gestoken om meer begrip te kunnen opbrengen voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Alles wat u hebt neergeschreven is herkenbaar, maar ook zo erg hard en schrijnend.

Reactie op - "De dramatische gevolgen van seksueel misbruik"
(anoniem)

Met veel belangstelling las ik uw boek. Ik herkende vele zaken die beschreven werden. Nog nooit werd misbruik bij een kind als zo ernstig beschreven zoals het hier zwart op wit te lezen was. Zoals u aangeeft, wordt het seksueel misbruik veelal pas na jaren terug opgerakeld en worden de gevolgen erger en niemand maakt dan nog de link. Ook ikzelf deed dat niet. Bedankt om dit boek te schrijven en te publiceren.

Reactie op - "De dramatische gevolgen van seksueel misbruik"
(anoniem)

Ik heb uw boek bijna in 1 adem uitgelezen. Ik ben zelf misbruikt tot en met mijn 5-de jaar en heb lang niet geweten wat er toch met mij aan de hand was. Ik schrijf u om u heel erg te bedanken voor dit hele heldere boek met veel herkenningspunten, zoveel uitleg en verklaringen voor de dingen die ik doe in mijn leven. Voor mij raakt u de kern waar u schrijft over de warme deken die verandert in een deken met scheuren. Ontzettend bedankt dat u er bent en dat u uw ervaringen zo mooi verwoord heeft in uw boek.

Reactie op - "De dramatische gevolgen van seksueel misbruik"
(anoniem)

De auteur

Dr. J. G. Carlier (°1949) is dokter in de geneeskunde en seksuoloog en psychotherapeut. Hij heeft tientallen jaren ervaring in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik en in het werken met daders ervan. Hij is tevens stichter en al vele jaren voorzitter van het Vertrouwens-centrum Kindermishandeling West-Vlaanderen.

Online bestellen

De Dramatische Gevolgen van Seksueel Misbruik

Het boek 'De dramatische gevolgen van seksueel misbruik' is te verkrijgen in de boekhandel of die kan het bestellen bij de uitgever via het e-postadres kantoor@devries-brouwers.be. Het kan ook besteld worden bij bol.com.
De publieksprijs bedraagt € 29,50.

Het boek kan ook worden besteld bij de auteur via het e-postadres jg.carlier@relatie-academie.be.
Kostprijs € 28,00 + eventueel € 5,00 verzendingskosten, vooraf te storten op BR BE64 2850 3604 7552 met vermelding van de titel.

MeToo en YouToo?

Het boek 'MeToo en YouToo?' is te verkrijgen in de boekhandel of die kan het bestellen bij de uitgever via het e-postadres info@polemos.be.
De publieksprijs bedraagt € 14,00.

Het boek kan ook worden besteld bij de auteur via het e-postadres jg.carlier@relatie-academie.be
Kostprijs € 13,00 + eventueel € 5,00 verzendingskosten, vooraf te storten op BR BE64 2850 3604 7552 met vermelding van de titel.

Het geloof van een seksuoloog, relatietherapeut en psychotherapeut?

Het boekje is vanaf 23-02-2021 te koop in de betere boekhandels tegen € 18,50.

Het boek kan ook worden besteld bij de auteur via het e-postadres jg.carlier@relatie-academie.be
Kostprijs € 17,50 + eventueel € 5,00 verzendingskosten, vooraf te storten op BR BE64 2850 3604 7552 met vermelding van de titel.

Wie alle boeken (3) samen bestelt bij de auteur betaalt slechts € 55,00 plus eventueel € 10,00 verzendingskosten.